image
RESEARCH AND DEVELOPMENT

- kontaktné údaje

- fakturačné údaje

www.noro.zadiel.sk

Ing. Norbert Flachbart

Adresa: 044 02 - Zádiel č.82, Slovenská republika

mail: noro@zadiel.sk

web: http://www.noro.zadiel.sk

Telefón: +421 905 134806 , + 421 911 134806

ICQ: 287 937 362

 

Fakturačné údaje :

Obchodné meno: Ing. Norbert Flachbart

Adresa: 044 02 - Zádiel 82 Slovenská republika

IČO : 44 381 662

DIČ : 104 252 2349

 

 

Rozpracované projekty
image

 

GPS-GSM-GPRS lokalizátor

Lokalizér je kombináciou mikrokontroléra ATMEL a GPS/GSM modulu SIM548C.

image
GSM alarm-komunikátor

GSM komunikátor zložený z GSM modulu SIM900, RFID modulu, mikrokontroléra ATMEL.

image
WiFi bridge 5GHz

Testovanie premostenia dvoch budov na vzdialenosť10km, prostredníctvom WiFi 5GHz.